Francúzsko

Eifel Tower in Paris, France. (Photo: Notat)

Francúzska populácia je 59.3 milióna a rozloha 544.000 km štvorcových. Je zakladajúcim členom Európskeho spoločenstva. V súčasnosti má 10 z 87 hlasov v Európskej rade a 87 z 626 kresiel v Európskom parlamente.

Poznámky

Francúzsko a Nemecko sa považujú za motor európskej integrácie. Znamená to, že je nevyhnutné, aby našli kompromis najprv medzi sebou.

Tak Francúzsko nakoniec akceptovalo znovuzjednotenie Nemecka, ale za cenu delenia politickej moci.

Nemecko zaviedlo Euro proti vôli svojho obyvateľstva, a Francúzsko súhlasilo so vznikom Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorá znamená delenie jeho nukleárnych zbraní s Nemeckom.

Budúcnosť

Po prvom rozšírení bude mať Francúzsko v Rade 29 hlasov z 321 a 78 kresiel zo 732 v Európskom parlamente.

Links

http://www.france.com/