Fouchetov plán

Christian Fouchet (Photo: www.portalestoria.net/FRANCIA%2051.htm)

Francúzsky diplomat navrhol intentívnejšie medzivládne politické spoločenstvo, intergovernmental, v 1961 pre francúzskeho prezidenta Generála de Gaulla, General de Gaulle.

Plán však odmietli federalisti, federalists, čo viedlo k francúzskemu vetovaniu vstupu Veľkej Británie v 1963, ku kríze prázdne kresla, empty chair crisis, a k luxemburskému kompromisu, Luxembourg compromise, v roku 1965 a 1966.