Pevnosť Európa

"Fortress Europe" (Photo: Robert Nyberg)

Výraz používaný na vysvetlenie toho, ako EU bráni dovozu lacných produktov prostredníctvom cieľ a obchodných politík. A zároveň bráni imigrácii z chudobnejších štátov mimo „pevnosti“ prostredníctvom kontrol na spoločných vonkajších hraniciach.

Fouchet Plan (Fouchetov plán)

Francúzsky diplomat navrhol intentívnejšie medzivládne politické spoločenstvo, intergovernmental, v 1961 pre francúzskeho prezidenta Generála de Gaulla, General de Gaulle.

Plán však odmietli federalisti, federalists, čo viedlo k francúzskemu vetovaniu vstupu Veľkej Británie v 1963, ku kríze prázdne kresla, empty chair crisis, a k luxemburskému kompromisu, Luxembourg compromise, v roku 1965 a 1966.