Zahraničný prestaviteľ únie

Javier Solana (Photo: top-people.starmedia.com/tmp/swotti/cacheAMF2..)

Pracovná skupina v Konvente o zahraničnej politike, Convention working group, navrhla post ministra zahraničných vecí EU, ktorý by viedol Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, Common Foreign and Security Policy.

Links

Pozri aj Common Foreign and Security Policy.