Futbal

Danish red and white football supporters (Photo: Notat)

V 1995 Európsky súdny dvor rozhodol (Bosmanov prípad - Bosman case), že profesionálny futbal patrí medzi ekonomické aktivity definované zmluvami EU a bol preto subjektom zákonov EU, ktoré riadia voľný pohyb pracujúcich.

Budúcnosť

Návrh ústavy, Draft Constitution, presadzuje, že šport by mal byť oblasťou pre tzv. podporné akcie, supporting action.

Foreign representative of the Union (Zahraničný prestaviteľ únie)
Pracovná skupina v Konvente o zahraničnej politike, Convention working group, navrhla post ministra zahraničných vecí EU, ktorý by viedol Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, Common Foreign and Security Policy.

Links

Pozri aj Common Foreign and Security Policy.