Potravinová bezpečnosť

The EU has taken steps to insure food safety (Photo: Lis Lak)

Sledujúc BSE škandál vo Veľkej Británii a dioxínový škandál v Belgicku sa EU rozhodla založiť v Dubline úrad, ktorý dohliada na bezpečnosť potravín - European Food Safety Authority .

Links

http://www.efsa.eu.int/