Klauzula pružnosti

The seat of the European Parliament in Strasbourg (Photo: Quedza)

EU može rozhodovať iba ak na to existuje špecifický právny základ v zmluvách. Zmluvy ES, TEC, obsahjú tzv. klauzulu pružnosti, ktorá sa používa na rozšírenie oblastí pre nariadenia EU.

Vrámci cieľov zmlúv, článok 308 TEC dovoľuje EU riadiť oblasti, kde nie sú dostupné žiadne právne sily podľa týchto článkov. Bolo to použité najmä v 70. a 80 tych rokoch na zvýšenie kompetencie EU pred prijatím Jednotného európskeho aktu, Single European Act (SEA) v 1987, ktorý zaviedol viac špecifických článkov a kapitol dovoľujúcich EU prijímať zákony v oblastiach ako životné prostredie, výskum, rozvojová a regionálna politika.

Budúcnosť

Konvent EU navrhuje udržať klauzulu pružnosti, ktorá dovoľuje pružné prispôsobovanie kompetencií EU vrámci politík únie.

Existujúca klauzula pružnosti sa môže použiť iba v spojený so spoločných trhom. Nová klauzula sa bude môcť používať vo všetkých oblastiach pod Európskou úniou.
Pozri Draft Constitution, článok. I-17.

Fontainebleau Agreement (Dohoda Fontainebleau)
V júni 1984 vo Fontainebleau pri Paríži, britská premiérka Margaret Thatcher získala známy "rabat" pre britský príspevok do rozpočtu EU, budget.
Zníženie britského príspevku kompenzovali štrukturálne zmeny v rozpočtovom systéme EU, čo znamená, že Veľká Británia menej benefitovala zo spoločnej poľnohospodárskej politiky, Common Agricultural Policy.

Poznámky

Vláda Tonyho Blaira odmietla znížiť rabat, keď túto otázku predostrelo Francúzsko pred záverečnými rokovaniami o rozšírení v 2002.

Links

http://news.bbc.co.uk/onthisda....../21/newsid_2546000/2546127.stm