Pokuty

(Photo: European Commission)

Členské štáty múžu dostať denné pokuty, ak neaplikujú smernice EU. Štáty, ktoré prijali  Euro (členovia Euro-land), možu byť tiež pokutované, ak prekročia 3 % ročný rozpočtový deficit zvýšením verejných výdavkov.

Links

Pozri Economic and Monetary Union, EMU figures, Convergence Criteria a Stability and Growth Pact.