Finančný protokol

(Photo: EU Commission)

EU často podpisuje obchodné dohody s chudobnejšmi krajinami, ktorým dáva finančnú pomoc každý rok. Množstvo je stanovené vo finančnom protokole. 

 

Links

Pozri aj Free trade area.