Federalizmus

The European Court of Justice in Luxembourg (Photo: Ssolbergj)

Systém vlády, v ktorej je štátna moc rozdelená medzi centrálnu federálnu vládu a provincie alebo regionálne celky, ako v Nemecku, Rakúsku, USA, Kanade, Austrálii, Indii, Nigérii a v mnohých ďalších krajinách.

Federácie kontrastujú s centralistickými štátmi, ako je Francúzsko, Dánsko a Nórsko, kde moc nie je rozdelená medzi dve úrovne.

Súčasťou federalizmu je myšlienka, že cezhraničné otázky by mali byť riešené spravodlivo, tak demokraticky ako národné otázky v parlamentných demokraciách.

V USA je federálna demokracia riadená dvojkomorovým vládnucím orgánom.

Podľa tohto modelu, jedna komora reprezentuje občanov zúčastnených štátov – počet zástupcov pre každý štát sa odvíja od veľkosti jeho populácie. Druhá komora reprezentuje zúčastnené štáty, ktoré majú rovnaký počet zástupcov napriek ich rozličnej veľkosti – ako v USA, kde má každý štát dvoch senátorov.