Ceny fariem

(Photo: Lis Lak Risager)
Farma v Holandsku je 30 krát drahšia ako v Poľsku. Holandskí framári preto začali kupovať lacné farmy v Poľsku. Poľská dohoda s EU obsahuje prechodné obdobie od 3 do 12 rokov, počas ktorého cudzinci z EU nemôžu kupovať poľské farmy. Avšak, v skutočnosti sa prechodné obdobie neuplatňuje pre individuálnych farmárov, ktorí si prenajímajú a kupujú pôdu. V Českých Sudetoch sú ceny fariem 10 krát nižšie ako na nemeckej strane hranice. Česi majú prechodné obdobie na 7 rokov, ak sa zahrnie aj ochranná klauzula je to 10 rokov. Links Pozri aj výnimky, Derogations, pre informáciu o rozličných prechodných obdobiach.