Falcone

Giovanni Falcone (photo) (Photo: chiarasiragusano.wordpress.com/.../)
Podporný program EU na výmenu a vzdelávanie policajtov a porotcov, bežal od 1998-2002. Pomenovali ho po známom talianskom sudcovi, ktorého zavraždila Mafia v 1992. Cieľom programu Falcone je zvýšiť spoluprácu a výmenu medzi osobami a organizáciami, ktoré sú súčasťou boja proti organizovanému zločinu. Program teraz nahradil AGIS, ktorý pobeží do 2007. Poznámky Typická iniciatíva Európskej komisie rozšíriť svoj záber v oblastiach, ktoré boli pôvodne súčasťou medzi-vládneho tretieho piliera, pillar (a preto nepatrili do kompetencie Komisie). Links http://europa.eu.int/comm/just......one/wai/funding_falcone_en.htm