FAIR

(Photo: Notat)
Výskumný program pre poľnohospodárstvo, rybárstvo a lesníctvo. V súčasnosti je časťou rámcového výskumného programu. Odkazy http://www.nf-2000.org/secure/Fair/S32.htm