Fair Chair Platform

Sign supporting the Fair Chair Platform (Photo: Lisbeth Kirk)
Politický program o reforme Európskeho parlamentu. Cieľom je dať viac práv individuálnym členom a dosiahnuť, aby si boli politické skupiny viac rovné. Založila ju skupina SOS Democracy. Links http://www.bonde.com/index.phtml?sid=57