Prípad Factortame

Court of Justice (Photo: Court of Justice)
Dôležitý rozsudok Európskeho súdneho dvora, Court, ktorý dal práva občanom a spoločnostiam vrámci zákonov EU, hoci národné štáty tieto pravidlá EU neprijali. Prípad C-213/89 (týkajúci sa quota hopping). Links http://www.dal.ca/~wwwlaw/kindred.intllaw/Factortame.htm