Náhrady za vývoz

(Photo: EUobserver.com)
Sú vyplácané národnými agentúrami Európskeho poľnohospodárskeho a garančného fondu (EAGGF) zo spoločného rozpočtu vývozcom poľnohospodárskych produktov. Tieto platby dotujú výrobky nepochádzajúce z EÚ, ktoré však Únia kúpila tak, aby ceny poľnohospodárskych produktov ostali zachované (intervencie) v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Rozdiely vo výške dotácií na produkty rôznej kvality predstavujú stále príležitosti na podvody. Odkazy http://www.wassenaar.org/ Pozri AETR a právna subjektivita.