Kontrola vývozu zbraní

(Photo: Notat)

Wassenaarská dohoda z 1996 medzi 33 štátmi o kontrole predaja zbraní a pokročilého vybavenia. Konvent, Convention, navrhuje spoločné pravidlá EU pre produkciu a predaj zbraní. Sekretariát Kontroly na vývoz zbraní sídli vo Viedni.

Links

http://www.wassenaar.org/