Výkonná právomoc

Council and Commission meeting (Photo: European Commission)
Právomoc vykonávať a administrovať zákony. V EU majú obe – Komisia i Rada výkonné právomoci. Links: Pozri aj Executive acts, Implementing powers a Delegated acts.