Výkonná rada

Európska centrálna banka, European Central Bank je vedená predsedom, podpredsedom a 4 členmi, ktorí spoločne tvoria výkonnú radu.