Výkonné akty

Rozhodnutia Európskej komisie založené na Zmluve alebo exekutívnych zákonoch. Budúcnosť: Konvent o budúcnosti Európy navrhuje vsunúť medzi právne skutky novú kategóriu:delegované nariadenia, delegated regulations. Links: Pozri aj delegated acts, executive powers a implementing powers.