Vylúčenie

Zmluvy EU sa podpisujú natrvalo. Členské štáty môžu opustiť EU po jednomyseľnom rozhodnutí. Budúcnosť Návrh ústavy, Draft Constitution, počíta s tým, že krajina bude môcť odísť z EU dva roky potom, čo to oznámi.