Všetko, ale nie zbrane

(Photo: Notat)
V 1995 sa rozvinuté krajiny v Svetovej obchodnej organizácii, World Trade Organisation (WTO) rozhodli otvoriť svoje trhy pre dovoz zo 48 menej rozvinutých krajín - Last Developed Countries (LDC). Udialo sa iba niekoľko vecí, EU preto znovu obnovila EBA vo februári 2001 s garantovala 48 najchudobnejším krajinám sveta plný bezcolný a bezkvótový prístup na trh EU pre všetky produkty s výnimkou zbraní. Je súčasťou všeobecného systému preferencií, generalised system of preferences (GSP). Existuje avšak 9 ročná výnimka pre cukor, banány a ryžu, čo sú najdôležitejšie exportné komodity pre niekoľko chudobných krajín. Tieto výnimky boli niekoľkokrát kritizované, pretože ide o produkty, ktoré patria medzi najdôležitejšie. Links http://europa.eu.int/comm/trade/miti/devel/eba3.htm http://www.deltha.cec.eu.int/e......atures/everything_but_arms.htm