Policajná misia EU

(Photo: Blake Evans-Pritchard)
Európske policajné sily. Vykonávajú svoju prvú úlohu v Bosne od 1.januára 2003 pod velením dánskeho policajta, Svena Frederiksena. Links http://ue.eu.int/eupm/homePage/index.asp