Humanitárny úrad Európskeho spoločenstva

ECHO - European Commission Humanitarian Aid Office, Burundi, Africa (Photo: European Commission)
Humanitárna agentúra EU. Prípady prílišnej administrácie (napríklad vo vzťahu k hurikánu Mitch) a kritika prílišnej centralizácie viedla k reformám. Napríklad, od roku 2000 vedú hodnotenia externí experti. Links http://europa.eu.int/comm/echo/index_en.htm