Rámcové právo EU

Konvent, Convention, navrhuje, aby sa takto nazývali smernice, directives. Smernice sú všeobecné zákony, ktoré nechávajú na národných štátoch, aby ich implementovali v detailoch. Links Pozri Directive.