Zosiľnená spolupráca

The European Council must unanimously approve any "enhanced co-operation" (Photo: European Commission)
V roku 1998 Amsterdamská zmluva povolila jednotlivým členským krajinám založiť bližšiu spoluprácu medzi sebou používaním inštitúcií, tak dlho pokiaľ žiadna dohoda nenaruší "aquis communautaire" a Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, Common Foreign and Security Policy (CFSP). Každá zosiľnená spolupráca musí byť schválená jednomyseľným rozhodnutím Európskej rady, unanimous. To umožňuje jednotlivým krajinám použiť veto. Toto ustanovenia sa preto ťažko dosahuje a ešte nebolo použité. Od 1. februára 2003 Zmluva z Nice povolila zosiľnenú spoluprácu medzi deviatimi krajinami – tiež v oblasti CFSP – ak súhlasí kvalifikovaná väčšina, s výnimkou oblastí, ktoré spadajú pod exkluzívne kompetencie EU, exclusive EU competence a pod obranu, defence, a vojenské záležitosti. Poznámky Niektorí Euro-kritici považujú zosiľnenú spoluprácu subskupín EU za právny základ pre dve-triedy EU. Ak sa skupina štátov dostatočne veľká na to, aby mala väčšinu vrámci EU, rozhodne robiť rozhodnutia, bude schopná riadiť EU bez konzultácii zo zvyškom členských štátov. Ostatní to vnímajú ako nástroj pružnosti. Pracovná skupina “Obrana” v Konvente a francúzsko-nemecký návrh o obrane navrhujú, aby sa zosiľnená spolupráca rozšírila aj na obranné otázky a návrh ústavy počíta so špeciálnymi pravidlami zosiľnenej spolupráce. Budúcnosť Pozri návrh ústavy, článok I-43. Enlargement (Rozšírenie) Pôvodné Európske ekonomické spoločenstvo, EEC, zložené z Nemecka, Francúzska, Talianska, Belgicka, Holandska a Luxemburska sa rozšírilo nasledovne: Krajina Požiadala Vstúpila Írsko 1961 1973 Veľká Británia 1961 1973 Dánsko 1961 1973 Grécko 1975 1981 Portugalsko 1977 1986 Španielsko 1977 1986 Rakúsko 1989 1995 Švédsko 1991 1995 Fínsko 1992 1995 Budúcnosť • 1.mája 2004 sa EU môže rozšíriť o 10 nasledujúcich štátov : Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko. V máji 2003 sa týchto 10 vstupujúcich krajín stalo pozorovateľmi, observers, a viac participujú aj na stretnutiach Rady. Predstavitelia ich národných parlamentov sa zúčastňujú na práci Európskeho parlamentu. • V roku 2007 Rumunsko a Bulharsko môžu vstúpiť do EU. • Turecku budú poskytnuté predvstupové peniaze od 1.decembra 2004 a o jeho pozícii ako krajiny, s ktorou sa začnú prístupové rokovania, sa rozhodne na summite EU v decembri 2004. • Chorvátsko požiadalo o členstvo 21.februára 2003. • Hoci Nórsko dvakrát hlasovalo proti vyjednanému členstvu v referendách 1972 a 1994, Nórska ľudová stana premiéra Kjella Magne Bondevika hovorí o možnom novom nórskom referende pred a po rokovaniach s EU, s možným členstvom pred rokom 2010. Vo februári 2003, nórska delegácia v Európskom parlamente predpovedala, že nové referedum bude po ďalších všeobecných voľbách v 2005. Links http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_en.html