Politika zamestananosti

(Photo: European Commission)
Zmluva z Nice má špeciálnu kapitolu o politike zamestnanosti (článok 125-130 Zmluvy ES). Motivačné opatrenia, Incentive measures, a pilotné projekty môžu byť rozhodnuté kvalifikovanou väčšinou, qualified majority, v Rade a spolurozhodnutím Európskeho parlamentu, co-decision, ale nie harmonizáciou, harmonisation, národných zamestnaneckých pravidiel a nemôžu existovať žiadne spoločné ekonomické politiky s cieľom maximalizovať zamestnanosť. Namiesto toho sa EU snaží ovplyvňovať národné politiky zamestnanosti cez tzv. "guidelines". Tzv. Lisabonský proces, Lisbon-process, sa snaží ovplyvniť otázky zamestnanosti, cez rozličné formy dobrovoľnej koordinácie. To sa nazýva Otvorená koordinačná metóda, Open Co-ordination Method. Budúcnosť Pracovná skupina Konventu o sociálnej Európe (Convention working group on Social Europe) a návrh ústavy (Draft Constitution) navrhli zahrnuť plnú zamestnanosť medzi jeden z cieľov EU. Otvorená koordinačná metóda môže byť tiež zahrnutá do návrhov ústavy EU. Článok I-14 v návrhu ústavy poskytuje nové spôsoby ekonomickej koordinácie, economic co-ordination. Links http://www.europa.eu.int/pol/socio/index_en.htm