eEurópa inciatíva

(Photo: Lis Lak)
Komisia navrhla “eEurópa akčný plán” s cieľom stimulovať rozvoj bezpečnosti internetových služieb, aplikácií a obsahu. Links http://www.europa.eu.int/infor......urope/action_plan/index_en.htm