Skupiny EDD

(Photo: EDD)
Skupina pre Európu Demokracií a Rôznorodostí v Európskom parlamente. Má 18 euroskeptických a eurorealistických členov zo štyroch rozličných krajín, Euro-sceptical a Euro-realist. Skupina spája 2 holandské kresťanské strany , Nezávislú stranu Veľkej Británie, CPNT z Francúzska, 3 francúzskych Sovereignists a Dánskeho Júnového hnutia. Skupine EDD predsedá Jens-Peter Bonde s Hansom Blokland a Yvesom Butel ako spolupredsedami. Links http://www.europarl.eu.int/edd/ http://www.eddgroup.com