AIDS

(Photo: www.herdaily.com)

EÚ podporuje výskum ochorenia AIDS v rámci programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008). Pre rozvojové krajiny sa aplikuje Európsky akčný program (Urýchlená akcia v oblasti HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy v kontexte znižovania chudoby).

 

V roku 2003 prispieva EÚ zo svojho rozpočtu čiastkou 42 miliónov eur do Svetového zdravotníckeho fondu a rovnakou čiastkou z fondu ERF.

 

Linky

 

http://europa.eu.int/comm/deve......dy/theme/aids/html/othsite.htm