ECU

(Photo: EUobserver.dk)
Európska menová jednotka. ECU bolo založené “košom” rozličných národných mien a patrilo pod Ekonomický menový systém, Economic Monetary System (EMS) od 1969. Každá mená vážená v koši bola zafixovaná ako percento v čiare s podielom každej krajiny na hrubom národnom produkte EU a medzinárodnom obchode. EMS predchádzala vzniku jednotnej meny, Euro. ECU sa používalo na účely rozpočtu EU až do 1.januára 1999, kedy bolo zavedené Euro. Euro získalo tú istú hodnotu ako ECU. Poznámky V Maastrichtskej zmluve skratka "ECU" (single currency) pochádza z francúzského slova - écu, čo bol názor francúzskej zlatej mince v Stredoveku. Neskôr sa ECU premenovalo "Euro" na žiadosť Nemecka.