Ekonomické odporúčania

(Photo: ECB)
Každý rok vydáva EU odporúčania, aké opatrenia by mali členské štáy prijať v oblasti ekonomických politík. Odporúčania nie sú právne záväzné. Poznámky To je v kontraste s právne záväznými pravidlami EMU. Členské štáty môžu byť dokonca postihované, ako porušujú kritériá Paktu stability a rastu, Stability and Growth Pact.