Ekonomická komisia pre Európu

United Nations Economic Commission for Europe logo (Photo: http://www.unece.org/)

Orgán OSN založený v 1947 s cieľom podporiť ekonomickú spoluprácu medzi európskymi národmi. Sekretariát komisie je v Ženeve.

Links

http://www.unece.org/