Ekonomický a sociálny výbor

Európska únia má poradný výbor zložených z 222 členov a 222 náhradníkov, ktorých nominujú národné vlády. Výbor je zložený najmä z odborových organizácii, zo zamestnávateľov a spotrebiteľov. Budúcnosť Výbor bude mať po rozšírení EU 344 členov rozdelených nasledovne. Nemecko 24 Veľká Británia 24 Francúzsko 24 Taliansko 24 Španielsko 21 Poľsko 21 Rumunsko 15 Holandsko 12 Grécko 12 Česká republika 12 Belgicko 12 Maďarsko 12 Portugalsko 12 Švédsko 12 Bulharsko 12 Rakúsko 12 Slovensko 9 Dánsko 9 Fínsko 9 Írsko 9 Litva 9 Lotyššsko 7 Slovinsko 7 Estónsko 7 Cyprus 6 Luxemburgsko 6 Malta 5 Links http://www.ces.eu.int/ Economic Commission for Europe, ECE (Ekonomická komisia pre Európu) Orgán OSN založený v 1947 s cieľom podporiť ekonomickú spoluprácu medzi európskymi národmi. Sekretariát komisie je v Ženeve. Links http://www.unece.org/