Ekonomická a menová únia

The third stage of the EMU introduced the Euro in the 12 Eurozone countries. (Photo: European Commission)
Založená Maastrichtskou zmluvou, Treaty of Maastricht v 1993. EMU stanovila hornú hranicu verejných výdavkov a zákaz tlačenia a obehu národných mien. EMU mala tri štádia príprav, tretia a posledná etapa začala 1.janurára 2001, keď sa zaviedla jednotná mena, single currency, Euro. EMU poskytuje spoločnú banku všetkých krajinám, ktoré používajú Euro (krajiny eurozóny) – Európska centrálna banka, European Central Bank (ECB). ECB vydáva menu pre 12 krajín eurozóny a preto kontroluje vydávanie úverov pre celú zónu. Maastrichtská zmluva zaväzuje ECB k udržaniu inflácie v Eurozóne na 2% alebo menej ročne. ECB nie je politicky kontrolovaná a Zmluva zakazuje prijímanie akýchkoľvek inštrukcií od vlád alebo inštitúcií EU. Zmluva vyžaduje, aby členské vlády riadili svoje ekonomiky tak, aby boli v súlade s menovou politikou ECB. Ak chce členská krajina vstúpiť do EMU, jej ekonomika musí spĺňať štyri kritéria, (convergence criteria). Po začlenení musia krajiny súhlasiť s tým, že udržia výdaje na určitej úrovni (Stability and Growth Pact). Vrámci Paktu stability a rastu, vlády, ktoré majú vysoký rozpočtový deficit (minú viac ako získajú z príjmov) a nepokúšajú sa tento problém riešiť, môžu byť pokutované. Links http://special.northernlight.com/euro/