Ekonomický a finančný výbor

Tvoria ho dvaja predstavitelia z každého členského štátu EU, dvaja z Európskej komisie a dvaja z Európskej centrálnej banky. Výbor pripravuje materiály pre stretnutia Rady týkajúce sa Ekonomickej a menovej únie, EMU.