ECOFIN

(Photo: EUobserver.com)
Obľúbená skratka pre Radu ministrov financií, ktorá zároveň riadi Ekonomickú a menovú úniu, Economic and Monetary Union. Pred oficiálnymi stretnutiami 12 krajín, ktoré prijali Euro (krajiny eurozóny, niekedy nazývané Euroland) sa niekedy uskutočňujú neformálne stretnutia medzi ministrami týchto krajín. Tieto stretnutia sa nazývajú Euro-X stretnutia od obdobia, keď ešte nebolo isté koľko krajín prijme jednotnú menu Euro. Budúcnosť Konvent navrhuje formálnu úlohu pre ministrov ECOFIN z tých krajín, ktoré prijali Euro. Založili by neformálny Euro-klub s prezidentom voleným na 2½ roka podľa špeciálneho protokolu Euro-skupiny. Po rozšírení EU na 25 krajín bude menej ako polovica členov Eurolandu, hoci vstupujúce krajiny, applicant countries, sa zaviazali v prístupových zmluvách, že vstúpia do menovej únie. Links http://www.europa-web.de/europ......a/03euinf/10counc/econfina.htm