Bezcolné tovary

(Photo: www.morguefile.com)
Európska únia zakázala bezcolné predaje (duty-free sales) na letiskách a v prístavoch pre cestujúcich medzi členskými krajinami EU. Bezcolné obchody sú stále dostupné pre cestujúcich z a do krajín mimo EU. Poznámky • Fínsky ostrov Åland má špeciálnu výnimku (derogation) dovoľujúcu pokračovať pri bezcolnom predaji na lodiach do Švédska a Fínska.