Typy dokumentov a označenia

(Photo: EUobserver.com)
Vo všeobecnosti sa dokumenty Európskej komisie nazývajú COM-documents. Dokumenty Európskeho parlamentu sa nazývajú PE-documents. Výbor regiónov používa CDR a Sociálny a ekonomický výbor CES. Obyčajne dokumenty taktiež prinášajú informáciu o legislatívnej procedúre: ACC pre dohodu, AVC pre súhlas, COD pre spolu-rozhodnutie, CNB pre konzlultáciu Európskej centrálnej banky, CNS pre konzultácie a SYN pre spoluprácu.