Riaditelia

Európska centrálne banka je riadená Prezidentom, Viceprezidentom s štyrmi členmi. Spoločne tvoria Radu riaditeľov. Links Pozri aj Ekonomickú a menovú úniu, Economic and Monetary Union a Európsku centrálnu banku, European Central Bank.