Generálny direktoriát

EU Commission DG (Photo: thesetides.com)
Európska komisia je rozdelená na všeobecné riaditeľstvá, Directorate Generals. Na čele každého je Director General pod zodpovednosťou Komisára. Každý direktorát sa zaoberá špecifickou oblasťou politík EU. Poznámky • Predošlé DGs sa označovali číslami. • Predseda Európskej komisie Prodi zmenil systém, takže teraz majú rozdielne názvy. Napríklad DG 3 sa stalo DG Priemysel a DG 11 sa stalo DG Životné prostredie.