Smernica

Zákon EU, ktorý zaväzuje členské štáty, aby ho začlenili do svojho domáceho práva v stanovenom časovom intervale, najčastejšie do 18 mesiacov. Ak to štáty neurobia, smernica je považovaná za priamo aplikovanú, directly applicable. Smernice sú obyčajne tranformované do národnej legislatívy národnými parlamentmi alebo častejšie vládami prostredníctvom tzv. delegated acts. Smernice sa líšia od nariadení v legislatíve EU. Nariadenia sú priamo aplikovateľné a záväzné, ak už boli raz vydané, nie je potrebný súhlas národných parlamentov. Budúcnosť Demokracia – Fórum, Democracy-Forum, navrhuje zrušiť všetky smernice a zmeniť ich na nezáväzné odporúčania. Návrh ústavy, Draft Constitution, počíta so zachovaním smerníc a ich premenovaním na rámcové zákony EU, EU framework laws.