Priame platby

Farmers receive direct payments from the EU that are not related to their current production. (Photo: Lis Lak Risager)
Reforma poľnohospodárstva v EÚ sa presunula od podpory cien poľnohospodárskych produktov smerom k priamym platbám poľnohospodárom. Tieto platby závisia od veľkosti poľnohospodárskej pôdy alebo od úrovne predchádzajúcej produkcie. Nevzťahujú sa na súčasnú produkciu. Oddeľovanie príspevkov, dotácií a podpory poľnohospodárom od objemu produkcie sa nazýva aj “odlúčenie” príjmov od produkcie. Poznámky • Na rokovaniach o rozšírení bolo určených 25% priamych platieb, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii pre poľnohospodárov z EÚ, poľnohospodárom z kandidátskych krajín. • Počas samitu v Kodani v roku 2002 bolo niektorým kandidátskym krajinám dovolené získať navŕšením k priamym platbám z rozpočtu EÚ navyše národné doplnkové subvencie. • Poľnohospodári v Poľsku takto môžu získať 60% dotácií, ktoré dostávajú ich západoeurópski partneri v EÚ.