Priamy účinok

Priamy účinok znamená, že medzinárodné pravidlo nemusí byť prenesené do národnej legislatívy, aby bolo platné, ale je priamo aplikované občanom národa. Nariadenia EU sú vždy priamo aplikované. Európsky súdny dvor v Luxemburgu umožnil priamy účinok aj rozličným článkom Zmluvy EU a smerniciam. Považujú sa preto za právne záväzné pre občanov EU, aj keď neboli formálne prijaté na národnej úrovni. Táto skutočnosť sa objavila, aj keď o nej nerozhodli tí, čo pripravovali zmluvy alebo prijímali smernice. To je klúčový príklad toho, ako sa Európsky súdny dvor stal faktorom prehĺbenia integrácie, deeper integration, rozšírili sa kompetencie EU nad rámec toho, čo si predstavovali tvorcovia pôvodných zmlúv. Je to príklad právneho aktivizmu, legal activism , alebo zákonov “robených” sudcami. Links Pozri tiež Court.