Výnimky

Maltese flag. Malta is the only country to receive a permanent derogation in enlargement negotiations. (Photo: EUobserver.com)
Nie sú populárne v Európskej komisii. Tá chce, aby boli zákony v celej Európe identické. Poznámky Pri rokovaniach o rozšírení, EU akceptovala iba dočasné výnimky, okrem Malty. Tento ostrovný štát získal trvalú možnosť regulovať nákup rezidencií na ostrove. Podľa prístupovej zmluvy, Malta povolí predaj druhých domov cudzincom iba v tom prípade, že žijú na ostrove 5 rokov. Links Pozri aj Dánsko. Denmark. Čítaj viac o výnimkach z kapitol Európskych zmlúv, ktoré boli priznané kandidátskym krajinám v Prístupovej zmluve. Kapitola 1: Voľný pohyb tovarov: Cyprus: Do 31.decembra 2005 týkajúca sa obnovy marketingovej autorizácie farmaceutík. Litva: Do 1.januára 2007 týkajúca sa obnovy marketingovej autorizácie farmaceutík Malta: Do 31.decembra 2006 týkajúca sa obnovy marketingovej autorizácie farmaceutík. Poľsko: Do 31.decembra 2008 týkajúca sa obnovy marketingovej autorizácie farmaceutík a do 31.decembra 2005 týkajúca sa platnosti lícencií pre lekárske zariadenia. Kapitol 2: Voľný pohyb osôb: Platí pre všetky krajiny s výnimkou Malty a Cypru: Dvojročné obdobie, počas ktorého členské štáty zavedú národné obmedzenia pre vstupujúce krajiny. Tieto opatrenia by sa mali skončiť po piatich rokoch, ale môžu byť predlžené na ďalšie dva roky, ak sa očakáva, že by to spôsobilo vážne problémy na trhu práce. Členské štáty teda môžu aplikovať obmedzenia maximálne 7 rokov. Rakúsko a Nemecko majú právo požiadať o ďalšie obmedzenia. Malta: Bezpečnostná klauzula na 7 rokov. Kapitola 3: Voľný pohyb služieb Cyprus: Výnimka z kooperatívnych kreditov a úspor spoločností do 2007. Estónsko: Nižšie úrovne povinných rezerv bánk a kompenzácie investorom do konca 2007. Maďarsko: Výnimka pre dve špecializované banky a nižšie úrovne kompenzácii pre investorov do roku 2007. Lotyšško: Výnimka pre nižšie úrovne povinných bankových rezerv a kompenzácie investorom do konca roku 2007. Litva: Rovnaké výnimky ako Lotyšsko. Poľsko: Výnimka pre špecializované banky a nižšia úroveň kompenzácii pre investorov do konca 2007. Slovensko: Nižšia úroveň kompenzácii pre investorov do konca 2006. Kapitola 4: Voľný pohyb kapitálu: Cyprus: 5 ročné obmezenie pre nákup rezidencií s výnimkou pre tých, čo majú trvalý pobyt na Cypre. Česká republika: 5 ročné obmedzenie na nákup rezidencie s výnimkou tých, čo majú trvalý pobyt v Českej republike; 7 ročné obmedzenie (možnosť až 10, keď sa využije bezpečnostná kluazula) na nákup poľnohospodárskej pôdy a lesov, s výnimkou farmárov, pre ktorých ide o zamestnanie. Estónsko: 7 ročné obmedzenie (možnosť až 10, ak sa využije bezpečnostná klauzula) na nákup poľnohospodárskej pôdy a lesov, s výnimkou farmárov, ktorí sa sami zamestnávajú a majú trvalý pobyt v Estónsku 3 roky. Maďarsko: 7 ročné obmedzenie (možnosť až 10, ak sa využije bezpečnostná klauzula) na nákup poľnohospodárskej pôdy a lesov, s výnimkou farmárov, ktorí sa sami zamestnávajú a majú trvalý pobyt v Maďarsku aspoň 3 roky. 5 ročné obmedzenie na nákup rezidencií s výnimkou tých, ktorí majú v Maďarsku 4 roky trvalý pobyt. Lotyšsko: 7 ročné obmedzenie (možnosť až 10 rokov, ak sa využije bezpečnostná klauzula) na nákup poľnohospodárskej pôdy a lesov, s výnimkou framárov, ktorí sa sami zamestnávajú a majú v Lotyšsku trvalý pobyt 3 roky. Litva: 7 ročné obmedzenie (možnosť až 10, ak sa využije bezpečnostná klauzula) na nákup poľnohospodárskej pôdy a lesov, s výnimkou farmárov, ktorí sa sami zamestnávajú a majú trvalý pobyt v Litve 3 roky. Malta: Trvalá výnimka (nie iba prechodné obdobie) týkajúca sa nákupu rezidencií, s výnimkou tých, čo majú na ostrove trvalý pobyt 5 rokov. Poľsko: 12 ročné obmedzenie na nákup poľnohospodárskej pôdy a lesov, s výnimkou farmárov, ktorí sa sami zamestnávajú a pracujú v Poľsku 3 alebo 7 rokov; 5 ročné obmedzenie na nákup domov, s výnimkou tých, čo majú v Poľsku trvalý pobyt 4 roky. Slovensko: 7 ročné obmedzenie (možnosť až 10, ak sa využije bezpečnostná klauzula ) na nákup poľnohospodárskej pôdy a lesov, s výnimkou farmárov, ktorí sa sami zamestnávajú a majú na Slovensku trvalý pobyt 3 roky. Kapitola 6: Hospodárska súťaž Cyprus: Rušenie nekompatibilnej fiškálnej pomoci do 2005. Česká repubika: Reštrukturalizácia oceliarní musí byť ukončená do 31. decembra 2006. Maďarsko: Rušenie nekompatibilnej fiškálnej pomoci pre SME do konca 2011; Rušenie nekompatiblnej fiškálnej pomoci pre off-shore spoločnosti do konca 2005. Rušenie nekompatibilnej fiškálnej pomoci pre miestne autority do 2007. Malta: Pomoc pre lodiarsky priemysel do 2008; Rušenie operačnej pomoci pod “Business Promotion Act” do konca 2008; Zmeny na trhu s ropnými produktami do konca 2005. Poľsko: Rušenie nekompatibilnej fiškálnej pomoci pre malých podnikateľov do konca 2010; Rušenie nekompatibilnej fiškálnej pomoci pre stredných podnikateľov do konca 2010; Prechodné ustanovenia pre štátnu pomoc na ochranu životného prostredia; - Reštrukturalizácie oceliarskeho priemyslu do konca 2006. Slovensko: Zmena nekompatibilnej fiškálnej pomoci v oblasti automobilového priemyslu na regionálnu investičnú pomoc; Fiškálna pomoc pre oceliarsky sektor do roku 2009. Kapitola 7: Poľnohospodártvo Všeobecné komentáre: Všetkých 10 pristupujúcich krajín bude mať nárok na priame platby v poľnohospodárstve, ktoré budú postupne rásť v rokoch 2004 až 2013. V 2004 to bude 25%, v 2005 30%, v 2006 35% z množstva, ktoré získavajú farmári zo súčasných členských krajín EU. Potom sa budú platby zvyšovať o 10 % , pričom hranicu 100% dosiahnu v 2013. Nové členské štáty získajú špeciálnu finančnú pomoc na vidiecky rozvoj a EU bude v časovo ohraničenom období vyššou úrovňou spolufincovať projetky na vidiecky rozvoj. Nové členské štáty budú mocť využívať podľa špeciálnych schém fondy na rozvoj vidieka a reštrukturalizovať svoj vidiecky sektor. Výrobné kvóty sa dohodli individuálne. V niektorých prípadoch sa schválili prechodné obdobia na prijatie a implementáciu určitých častí legislatívy EU, ktorá sa týka Spoločnej poľnohospodárskej politiky.