Dánsko

The Danish Parliament Folketinget is situated in Christiansborg. (Photo: Wonderful Copenhagen)
Populácia Dánska je 5.4 milióna a rozloha je 43,100 km2. Do Európskej únie vstúpilo v roku 1973 po referende z 2.októbra 1972. V súčasnosti má tri hlasy z 87 v Európskej Rade a 16 kresiel zo 626 v Európskom parlamente. Po rozšírení bude mať 7 hlasov z 321 v Rade a 14 kresiel z 732 v Európskom parlemente. Danish Derogations (Dánske výnimky) Dánsko má viacero výnimiek v zmluvách: • špeciálny protokol dovoľuje Dánsku kontrolovať nákup domov občanmi cudzích štátov. • Dánsko nie povinné vstúpiť do menovej únie a odmietlo sa vzdať národnej meny, koruny, v ďalšom referende 28 septembra 2000. • Dánsko nie viazané legislatívou prvého piliera, pillar, ktorá sa týka Spravodlivosti a domácich záležitostí, Justice and Home Affairs a občianstva EU • Dánsko sa nezúčastňuje na obrannej spolupráci EU Viacero dánskych vlád a členov parlamentu sa chcelo vzdať týchto výnimiek (s výnimkou nákupu domov), ale dánski voliči to v referendách odmietli. Dánsko odmietlo Maastrichtskú zmluvu 2 júna 1992 a žiadalo novú verejnú agendu v Európe orientovanú na transparentnosť, priblíženie a demokraciu. Po dánskon "Nie", francúzsky prezident Miterrand zorganizoval referendum, s cieľom dokázať, že väčšina Francúzov podporuje Maastrichtskú zmluvu. Zmluvu prekvapilo podporilo iba 51% francúzskych voličov. Špeciálna deklarácia na summite v Edinburghu v decembri 1992 potom garantovala Dánom výnimky. Maastrichtská zmluvu potom mohli ratifikovať všetky členské štáty - v Dánsku na základe dánskeho "Áno" v ďalšom referende 18 mája 1993. Poznámky • Dánsku vládu zastupuje v Konvente o budúcnosti Európy Henning Christophersen. Links http://www.denmark.dk