Delors, Jacques (1925 - )

Jacques Delors (Photo: EU Commission)
Silný predseda Európskej komisie v rokoch 1985 až 1994. Francúzsky minister financií od roku 1981-1985. Predsedal pracovnej skupine, ktorá sa venovala menovej únii a je považovaný za jedného z otcov spoločnej meny, pretože bol zodpovedný za tzv. Delorsovu správu v 1989. Bol na čele Ekonomického a Menového výboru v Európskom parlamente od roku 1979-81. Teraz je na čele "Notre Europe" v Paríži, je financovaná z peňazí EU za účelom propagovania ďalšej integrácie. Links http://www.encyclopedia.com/html/D/Delors-J1.asp