Delegované akty

Prijímatelia zákonov môžu dať Európskej komisii možnosť doplniť alebo novelizovať- čo znamená rozhodnúť- o určitých nepodstatných častiach Európskeho práva a právneho rámca. Tento koncept zahrňuje aj Ústavnú zmluvu podľa návrhu Konventu, pozri článok I-35 o delegovaných nariadeniach. Poznámky • nemožno zamieňať s exekutívnymi rozhodnutiami, kde výkonný orgán, napríklad Komisia, iba navrhuje legislatívnu normu. • rozlíšiť legislatívny, delegovaný alebo exekutívny akt môže byť ťažké. • ak Komisia zneužije svoje právomoci, môže byť prehlasovaná kvalifikovanou väčšinou v Rade alebo absolútnou väčšinou v Európskom parlamente, pozri článok I-35.