Dehaene, Jean-Luc (1940 - )

Jean-Luc Dehaene (Photo: EU Commission)
Bývalý belgický predseda vlády, ktorý bol podpredsedom Európskeho Konventu, Convention. Dehaene je zodpovedný za kontakt medzi Konventom a mimovládnymi organizáciami. Poznámky • V roku 1994, Britský premiér John Major vetoval jeho nomináciu na post predsedu Európskej komisie. • Podobné veto sa už nemôže zopakovať, pretože Zmluva z Nice zaviedla hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, qualified majority voting pri voľbe Predsedu a členov Európskej komisie. Links http://european-convention.eu.int/CVs/pdf/Dehaene.pdf