Obranný priemysel

(Photo: These Tides)
Konvent, Convention, navrhol spoločný obranný trh a spoločnú agentúru pre nákup výzbroja a vojenských produktov. V návrhu ústavy sa tiež hovorí o vzniku "European Armaments" a vojenskej agentúry "Military Capabilities Agency", ktoré by identifikovali vojenské potreby a podporovali výskum v oblasti obranných technológií. Links Pozri aj Defence.